SICAKLIK BİRİMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Elektrokaplamada sıcaklık da önemli bir değişkendir. Bu yüzden sıcaklık birimlerinin de Metrik (Celcius) ve amerikan – ingiliz (Fahrenheit) ölçü sistemleri arasındaki çevrim kuralları bilinmelidir. Şekil 10’ da görüldüğü gibi metrik sistemde termometrede 1 atmosfer basınç altında kaynama noktası 100, donma noktası 0 derece olarak alınıp ikisi arası 100 eşit parçaya ayrılır. Derecenin kısa gösterilimi de sıcaklığı gösteren sayının sağ üstüne ° işareti konularak yapılır. Yani 10°C Celcius cinsinden 10 derece sıcaklığı, 15°F da Fahrenheit cinsinden 15 derece sıcaklığı gösterir.

 

Amerikan ölçü sisteminde ise donma noktası 32° ve kaynama noktalası 212° olarak işaretlenip arası 180 eşit parçaya ayrılır.

Metrik sistemde bir derece, CELCIUS cinsinden sıcaklık derecesini, İngiliz sisteminde ise FAHRENHEIT cinsinden sıcaklık derecesini gösterir.

 

Celcius cinsinden sıcaklığı Fahrenheit’ a çevirirken aşağıdaki formül kullanılır.

F° = (9/5) x C° + 32

 

Fahrenheit cinsinden sıcaklığı Celcius’ a çevirirken aşağıdaki formül kullanılır.

C° = (5/9) x (F° – 32)

 

 

ÖRNEKLER : a) 180 F° kaç C° eder?  Çözüm : C° = (5/9) x (180 – 32) = 82,2 C°

b) 60 C° kaç F° eder?  Çözüm : F° = (9/5) x 60 + 32 = 140 F°

 

 

BASİTLEŞTİRİLMİŞ SICAKLIK DÖNÜŞÜMÜ

C° cinsinden sıcaklığı F° cinsinden yazmak için : C°’ yi 2 ile çarp, onda birini çıkart, 32 ekle.

ÖRNEK : 60°C’ yi F° cinsinden yazınız.  Çözüm : 60 x 2 = 120    120 – 12 = 118    118 + 32 = 140°F

 

F° cinsinden sıcaklığı C° cinsinden yazmak için : F°’ den 32 çıkart ve 2’ ye böl. Onda birini ekle. Bulunan sonucun %1 hata payı vardır. Daha doğru sonuç elde etmek için 1/100 ve 1/1000 daha ilave edin.

 

ÖRNEK : 180°F kaç C° eder?  Çözüm : (180 – 32) / 2 = 74    74 + 7,4 = 81,4 (%1 hata payı ile)

Daha doğru sonuç için : 74 + 7,4 + 0,74 + 0,074 = 82,21°C (1/10.000 hata payı ile)

 

PROBLEM 6 : * Normal vücut sıcaklığı 98,6°F’ tır. Celcius cinsinden kaç derecedir?

 

PROBLEM 7 : * –5°C Fahrenheit cinsinden kaç derecedir?